Strona główna

 Kim jesteśmy?

NET to zajęcia katechetyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat prowadzone poprzez aktywności i zabawy dostosowane do wieku. Formacja katolicka prowadzona na zajęciach NET ma na celu pomoc w pogłębianiu przyjaźni z Jezusem Chrystusem i zaznajamianie dzieci z prawdami wiary.

 Kalendarz

Zajęcia NET odbywają się zwykle raz w miesiącu. Oprócz regularnych spotkań bywają również okazjonalne – np. spotkania opłatkowe, czy uroczystości kościelne. Z bieżącymi informacjami na temat kalendarza naszych spotkań można zapoznać się tutaj.